วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

คุณครูที่รัก


คุณครูที่เรารักค่ะ

ป้ายโรงเรียน


กลัวลืมชื่อโรงเรียนนะค่ะ

งานที่รัก


โรงเรียนและสภาพภูมิอากาส

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552กลางคืนเราก็ยังเรียนรู้


ครอบครัวโรงเรียนบ้านแม่สะแมงเห็ดหวานๆปลอดสารพิษ
ผลงานที่เราภูมิใจ

โรงเห็ดที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน


ปลูกผักปลอดสารพิษ


ผักเราสดสะอาดปราศจากสารเคมี

กิจกรรมของเรา


ร่วมถวายความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สิ่งที่เป็นภาพเก่ามาเล่าใหม่


(ไม่นานมานี่เอง)

โรงเรียนบ้านแม่สะแมง


โรงเรียนบ้านแม่สะแมง ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
เบอร์. 053-071338