วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552กลางคืนเราก็ยังเรียนรู้


ครอบครัวโรงเรียนบ้านแม่สะแมงเห็ดหวานๆปลอดสารพิษ
ผลงานที่เราภูมิใจ

โรงเห็ดที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน


ปลูกผักปลอดสารพิษ


ผักเราสดสะอาดปราศจากสารเคมี

กิจกรรมของเรา


ร่วมถวายความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สิ่งที่เป็นภาพเก่ามาเล่าใหม่


(ไม่นานมานี่เอง)

โรงเรียนบ้านแม่สะแมง


โรงเรียนบ้านแม่สะแมง ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
เบอร์. 053-071338