วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

คุณครูที่รัก


คุณครูที่เรารักค่ะ

ป้ายโรงเรียน


กลัวลืมชื่อโรงเรียนนะค่ะ

งานที่รัก


โรงเรียนและสภาพภูมิอากาส